Universitatea POLITEHNICA din București a organizat astăzi, 27 noiembrie 2020, Conferința de lansarea proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 – Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a răspunde nevoilor actuale si viitoare ale pietei muncii în domeniile electric, energetic si știința materialelor (PRACTICE), cod MySMIS 131213 – nr contract POCU/626/6/13.

La evenimentul de lansare, ce a avut loc on-line, cu începere de la ora 10:00, pe Microsoft Teams au fost invitați ți au participat, pe lângă studenții interesți în mod direct de activitățile din proiect, numeroase personalități din lumea academică și parteneri din mediul socio-economic:

  • Domnul Mihnea COSTOIU – Rectorul U.P.B
  • Domnul Ștefan GHEORGHE – Director General Executiv CNR-CME – Partener în proiect
  • Doamna Adina SUSANU – Director Engie Building Solution
  • Doamna Maria LEONTE – Director Resurse Umane VEOLIA
  • Domnul Petru RUȘEȚ – Director General SIEMENS ENERGY
  • Domnul Horia NECULA – Prorector U.P.B.

Evenimentul la care s-au înscris și au participata un număr de peste 140 de persoane, a fost moderat de domnul Prof. George DARIE – Managerul proiectului.

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta facilitarea insertiei pe piata muncii a unui numar de 325 de studenti din invatamantul tehnic superior in domeniul tehnologiei informatiei prin sprijinirea / dezvoltarea / consolidarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat, prin participarea acestora la activitati de invatare la un potential loc de munca/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI si prin dobândirea de competente transversale in vederea consolidarii procesului de formare si a cresterii relevantei ofertei educationale pe piata muncii.

Perioada de implementare a proiectului este 1.10.2020 – 30.09.2022. 

Valoarea totală a proiectului este 4.058.248,73 lei din care finanțare nerambursabilă 3.989.289,66 lei.

Relevanța proiectului derivă și dintr-o serie de măsuri propuse pentru a facilita inserția studenților pe piața muncii ca urmare a participării la stagiile de practică. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor specific impuse de POCU 2014-2020 proiectul contribuie prin obiectivele sale specific astfel:

  • 65 de parteneriate de colaborare consolidate/noi cu sectorul privat în vederea facilitării tranziției de la educație la un loc de muncă;
  • 10 Convenții încheiate între universitate și partenerii de practică ce vor oferi posibilitatea studenților de a participa la un stagiu de practică în state member U.E;
  • 325 de studenți care beneficiează de sprijin pentru obținerea unei calificări pentru tranziția de la școală la viața activă 

Persoană de contact 

Manager Proiect – Prof.dr.ing. George DARIE

Tel: + 40-21-402 9465, 

Email: practice@upb.ro

Web site: http://www.practice.upb.ro/

Descarca PDF