Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) este beneficiar al proiectului Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare ale pieței muncii în domeniile electric, energetic și știința materialelor (PRACTICE), în parteneriat cu Comitetul Național Român pentru Consiliul Mondial al Energiei (CNR-CME). Finanțarea proiectului este asigurată în baza contractului POCU/626/6/13/131213, cofinanțat din Fondul Social European în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU). Obiectivul central al proiectului este facilitarea inserției pe piața muncii a studenților din învățământul tehnic superior in domeniul electric, energetic și știința materialelor prin:

  • Sprijinirea/dezvoltarea/consolidarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat;
  • Participarea studenților la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv şi domeniile de specializare inteligentă;
  • Dobândirea de competențe transversale în vederea consolidării procesului de formare şi a creșterii relevanței ofertei educaționale pe piața muncii. 

Numărul de studenți participanți în acest proiect este de 325, pentru întreaga perioadă a proiectului. Acești studenți provin de la următoarele facultăți: Facultatea de Inginerie Electrică, Facultatea de Energetică, Facultatea de Inginerie Medicală, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor şi Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor.

Metodologie de selecție