15 octombrie 2020

ANUNT DE PRESĂ

Universitatea POLITEHNICA din București anunță lansarea proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 – Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a răspunde nevoilor actuale si viitoare ale pietei muncii în domeniile electric, energetic si știința materialelor (PRACTICE), cod MySMIS 131213 – nr contract POCU/626/6/13.

Evenimentul de lansare al proiectului va avea loc vineri, 16 octombrie 2020, ora 10:00, Amfitetrul AN 010 – clădirea Rectoratului UPB, în cadrul unei ședințe de management de proiect în format restrâns la care vor participa doar experții din cadrul proiectului.

Având în vedere restricțiile impuse de pandemia cu SARS Cov 2. Conferința de Lansare va avea loc in perioada următoare când toate condițiile de organizare o vor permite. 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta facilitarea insertiei pe piata muncii a unui numar de 325 de studenti din invatamantul ethnic superior in domeniul tehnologia informatiei prin sprijinirea / dezvoltarea / consolidarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat, prin participarea acestora la activitati de invatare la un potential loc de munca/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI si prin dobândirea de competente transversale in vederea consolidarii procesului de formare si a cresterii relevantei ofertei educationale pe piata muncii.

Perioada de implementare a proiectului este 1.10.2020 – 30.09.2022. 

Valoarea totală a proiectului este 4.058.248,73 lei din care finanțare nerambursabilă 3.989.289,66 lei.

Relevanța proiectului derivă și dintr-o serie de măsuri propuse pentru a facilita inserția studenților pe piața muncii ca urmare a participării la stagiile de practică. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor specific impuse de POCU 2014-2020 proiectul contribuie prin obiectivele sale specific astfel:

  • 65 de parteneriate de colaborare consolidate/noi cu sectorul privat în vederea facilitării tranziției de la educație la un loc de muncă;
  • 10 Convenții încheiate între universitate și partenerii de practică ce vor oferi posibilitatea studenților de a participa la un stagiu de practică în state member U.E.;
  • 325 de studenți care beneficiează de sprijin pentru obținerea unei calificări pentru tranziția de la școală la viața activă 

Persoană de contact 

Manager Proiect – Prof.dr.ing. George DARIE

Tel: 021 402 9465, Email: practice@upb.ro

Web site proiect – www.practice.upb.ro