A1. Managementul general al proiectului

A2. Sprijinirea/consolidarea/dezvoltarea de minim 65 parteneriate sustenabile de colaborare cu sectorul privat din domenii tehnice/ingineresti ale grupului tinta cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate in SNC, precum si in SNCDI

Subactivitatea SA.2.1. Sprijinirea/consolidarea/dezvoltarea a minim 55 de parteneriate de colaborare intre universitate si sectorul privat si sectorul CDI in vederea derularii stagiilor de practica pentru grupul tinta (325 de studenti)

Subactivitatea SA.2.2. Sprijinirea incheierii a 10 parteneriate sustenabile cu sectorul privat , inlusiv entitati din sectorul CDI, pentru sprijinirea organizarii de stagii de practica la entitati economice din state membre ale Uniunii Europene cu scopul facilitarea tranzitiei de la educatie la un loc de munca

A3. Organizarea de stagii de practica la operatori economici din sectorul privat si la entitati din sectorul CDI in vederea facilitarii tranzitiei de la educatie la un loc de munca pentru 325 de student

Subactivitatea SA.3.1. Selectia grupului tinta in vederea participarii la activitatile implementate prin proiect

Subactivitatea SA.3.2. Organizarea si desfasurarea stagiilor de practica pentru 325 de studenti

A4. Dezvoltarea competentelor transversale si antreprenoriale ale studentilor din grupul tinta prin participarea la un program de formare antreprenoriala (curs acreditat),intreprinderi simulate si servicii de consiliere si orientare profesionala

A 5. Dezvoltarea si implementarea unui sistem de informare in vederea stabilirii nevoilor de instruire in sprijinul dezvoltarii unor sisteme eficiente de invatare la locul de munca si a optimizarii ofertelor educationale 

A6. Activitati de informare, promovare si publicitate

A7. Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara

Cod MySMIS 131213 Axa prioritară 6 – Educație și competențe