Home2022-04-19T12:39:14+00:00
Loading...

Studenții care au fost selectați la nivelul facultăților/programelor de studii pentru a intra în proiectul PRACTICE vor putea descărca formularul de înregistrare în grupul țintă al proiectului începând cu data de 08 februarie 2021.

Formularul, împreună cu cele doua declarații atașate, se vor completa electronic, (nu se semnează), după care se transmit, împreună cu o copie a Cărții de Identitate, folosind butonul de mai jos.

Semnarea formularului de înregistrare în grupul țintă și a declarațiilor transmise se va face ulterior în original, după verificarea acestora. Data și locul unde se vor semna documentele menționate vor fi comunicate în timp util.

septembrie 2022

iunie 2022

Sinergia mediului universitar cu cel economic

pentru a răspunde nevoilor actuale si viitoare ale pietei muncii în domeniile electric, energetic si știința materialelor (PRACTICE)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Perioada de implementare 01.10.2020-30.09.2022

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Cod MySMIS 131213 Axa prioritară 6 – Educație și competențe

Go to Top