Proiectul  Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a raspunde nevoilor actuale si viitoare ale pietei muncii în domeniile electric, energetic si stiinta materialelor (PRACTICE)este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și  își propune cresterea numarului absolventilor de învatamânt terțiar universitar si non-universitar care îsi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitați de învațare/ cercetare/ inovare la un potential loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI

Direcţii majore de acţiune

  • Organizare şi derulare stagii de practică
  • Pregătire antreprenorială şi în domeniul întreprinderilor simulate
  • Consiliere
  • Cooperare cu mediul socio-economic în procesul de pregătire al studenţilor (stagii practică, participare specialişti din mediu socio-economic la procesul didactic, etc.)

Proiectul include un program complex de pregătire a viitorilor specialiști în domeniul electric, energetic și știința materialelor care provin de la facultățile de profil din cadrul UPB și propune optimizarea ofertei educaționale în sprijinul dezvoltării de competențe profesionale și transversale pentru studenții implicați (GT), corelată cu cerințele pieței muncii dar și înființarea/dezvoltarea de noi parteneriate cu mediul de afaceri.

Relevanța proiectului derivă și dintr-o serie de măsuri propuse pentru a facilita inserția studenților pe piața muncii ca urmare a participării la stagiile de practică. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor specific impuse de POCU 2014-2020 proiectul contribuie prin obiectivele sale specific astfel:

  •  65 de parteneriate de colaborare consolidate/noi cu sectorul privat în vederea facilitării tranziției de la educație la un loc de muncă;
  • 10 Convenții încheiate între universitate și partenerii de practică ce vor oferi posibilitatea studenților de a participa la un stagiu de practică în state member U.E.;
  • 325 de studenți care beneficiază de sprijin pentru obținerea unei calificări pentru tranziția de la școală la viața activă 

PARTENER INSTITUTIONAL

Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei, unul din membrii fondatori ai organizației mondiale Consiliul Mondial al Energiei, a avut de-a lungul timpului contribuții substanțiale în elaborarea politicii energiei din țara noastră și în promovarea intereselor românești în străinătate.

Cod MySMIS 131213 Axa prioritară 6 – Educație și competențe

0
Studenti
0
Facultati
0
Convenții
0
Parteneriate

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României