OBIECTIV GENERAL

Obiectivul general al proiectului il reprezinta facilitarea insertiei pe piata muncii a unui numar de 325 de studenti din invatamantul tehnic superior in domeniul tehnologia informatiei prin sprijinirea / dezvoltarea / consolidarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat, prin participarea acestora la activitati de invatare la un potential loc de munca/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI si prin dobandirea de competente transversale in vederea consolidarii procesului de formare si a cresterii relevantei ofertei educationale pe piata muncii.

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1. Facilitarea tranzitiei de la educatie la un loc de munca prin sprijinirea / dezvoltarea / consolidarea a 65 de parteneriate sustenabile de colaborare cu sectorul privat si actori din sectorul CDI, prin organizarea de stagii de practica si prin suportul acordat in organizarea de stagii de practica la entitati economice din state membre ale Uniunii Europene.


OS2. Cresterea ratei de participare a studentilor la programe de pregatire practica si a numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar care isi gasesc un loc de munca si/sau isi continua studiile, prin participarea a 325 de studenti la activitati de invatare la un
potential loc de munca (stagii de practica).


OS3. Cresterea calitatii ofertei educationale in corelatie cu necesitatile pietei muncii si indrumarea grupului tinta in vederea dezvoltarii de competente profesionale si transversale, cu scopul cresterii sanselor de angajare, prin organizarea si implementarea a doua programe de invatare specifice (program de antreprenoriat acreditat, servicii de consiliere si orientare profesionala) si prin optimizarea ofertei educationale.

Cod MySMIS 131213 Axa prioritară 6 – Educație și competențe