Cod MySMIS 131213 Axa prioritară 6 – Educație și competențe

La momentul înscrierii în grupul ţintă să aibă domiciliul în afara regiunii Bucureşti – Ilfov;

Să fie cetăţeni ai Uniunii Europene;

Să fie înmatriculaţi la UPB, în anul III, ciclul de licenţă.

Minim 50 de studenţi trebuie să aibă domiciliul în mediul rural.

Facultăți implicate în proiect:

Obiectivele care trebuiesc atinse la sfârşitul proiectului (31.10.2022):

Minim 234 de studenţi (72 % din grupul ţintă) să dobândească o calificare (diplomă de inginer) ;

Minim 130 de studenţi (40 % din grupul ţintă) să îşi găsească un loc de muncă ;

Minim 40 de studenţi (12,3 % din grupul ţintă) să continue studiile (masterat).

Metodologie de selecție