Universitatea POLITEHNICA din București a implementat în perioada 1.10.2020-15.09.2022, proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 – Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii în domeniile electric, energetic și știința materialelor (PRACTICE), cod MySMIS 131213 – nr contract POCU/626/6/13.


Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea inserției pe piața muncii pentru cei 325 de studenți din învatamantul tehnic superior în domeniul tehnologiei informatiei prin sprijinirea / dezvoltarea / consolidarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat, prin participarea acestora la activități de învațare la un potențial loc de munca/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligența conform SNCDI și prin dobândirea de competențe transversale în vederea consolidării procesului de formare și a creșterii relevanței ofertei educaționale pe piața muncii.

Rezultatele obținute pe perioada de implementare a proiectului sunt cele anticipate:

  • Obiectivul care trebuia atins, până la finalul proiectului, în ceea ce privește grupul țintă, acela de a atrage un minim 234 de studenți, a fost depășit fiind înscriși 325 de studenți de la toate cele 5 facultăți implicate.
  • Realizarea indicatorilor în ceea ce privește practica studenților aceștia au fost realizați în proporție de 99% iar în încheiere și dezvoltarea de parteneriate noi gradul de realizare a fost de 353%.
  • Participarea studenților la serviciile de consiliere și orientare profesională gradul de realizare este de 94%.

Începând cu luna octombrie 2021, membrii grupului țintă au avut acces la un pachet complet propus de servicii specifice de consiliere și orientare profesională în vederea dobândirii de competențe transversale necesare facilitării tranziției la piața forței de muncă precum comunicarea, evaluarea, planificarea, managementul carierei, luarea de decizii, gestionarea factorilor socio- emoționali etc.

  • Componenta antreprenorială a proiectului cu implicarea studenților în activități de formare a competențelor antreprenoriale prin intreprindere simulată a avut un grad de realizare de 97%.

Persoană de contact

Manager Proiect – Prof.dr.ing. George DARIE

Tel:      + 40-21-402 9465,

Email: practice@upb.ro

Web site: http://www.practice.upb.ro/